Yhtiöoikeus

Eri yhtiömuotojen toimintaa koskevien sopimusten lisäksi yritystoimintaan liittyvät yhtiöitä koskeva lainsäädäntö, esimerkiksi osakeyhtiölaki ja laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.

Asiantuntemus auttaa yrityksiä omistusjärjestelyihin liittyvissä muutoksissa, tehostamaan toimintaansa ja välttämään virheitä.

Tarvittaessa autamme yhteistyöverkostomme kanssa myös verokysymyksissä.