Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Vahinkoja aiheutuu kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Vastuu vahingoista vaihtelee. Korvaussäännöt ovat erilaiset esimerkiksi rikosasioissa, yritysten johtoon kuuluvalla, työntekijällä tai työnantajalla, sopimussuhteissa ja sopimussuhteiden ulkopuolella.

Riskejä voidaan etukäteen vähentää vakuutus– ja muilla sopimuksilla. Vahingon tapahduttua autamme korvausten selvittämisessä.

Autamme vakuutuskorvauksiin liittyvissä riidoissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi liikenneonnettomuudessa, työtapaturmassa tai vapaa-aikana sattuneesta henkilövahingosta. Esinevahinkoja, kuten vesivuodon tai tulipalon aiheuttamia vahinkoja, voidaan korvata esimerkiksi yksityishenkilön kotivakuutuksesta tai yrityksen vakuutuksesta. Erityisesti yritysten liiketoimintaan liittyvissä vahingonkorvauksissa ja niistä sopimisessa myös vastuuvakuutukset ja vakuutusyhtiön asema tulee ottaa huomioon.