Asunto- ja kiinteistökauppa

Asuntokauppaa eli asunto-osakkeiden kauppaa ohjaa asuntokauppalaki. Kiinteistön eli esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin luovutusta koskevat säännökset ovat Maakaaressa ja niitä sovelletaan myös kiinteistön määräosan ja määräalan sekä kiinteistöjen yhteisen alueen ja sen määräalan sekä yhteisalueosuuden luovutukseen. Määräosin omistetun kiinteistön omistajat voivat tehdä hallinnanjakosopimuksen, jolla voidaan sopia yhteisen kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja käytöstä.

Oikeudellista neuvontaa kannattaa harkita jo kauppaa valmisteltaessa. Selkeillä sopimuksilla ja vastuukysymysten selvittämisellä vältetään kalliita riitoja tulevaisuudessa.

Jos kuitenkin kaupan jälkeen syntyy erimielisyyttä, vastuukysymysten asiantuntevalla selvittämisellä alusta alkaen ennen selvittelykustannusten kasvamista liian suureksi riitaan nähden saavutetaan usein merkittävää taloudellista säästöä. Silloinkin kun riitaa ei saada sovittua, selvitysten ja asiantuntijalausuntojen hankkiminen ajoissa auttaa selviytymään menestyksellisesti usein kalliista oikeudenkäynneistä riskeineen.